f o r m g i v a r e    J  a  n     O  s  t  w  a  l  d
cv · bilder
corpus/skulptur
 
smycken 
 
paviljonger 
 
livets träd och livets flod
Jan Ostwald

Efter många år som formgivare tillsammans med Sigurd Persson och som lärare på Nyckelviksskolan ville jag pröva på att arbeta med form helt utifrån mitt eget huvud.
Det var 1985.
Med andra ord vid mogen ålder.

Det blev av en tillfällighet med "skålar", i första hand som form (skulptur). Jag blev mer och mer intresserad av formproblematiken och fortsätter att undersöka möjligheterna. Hittills har jag inte tröttnat.
Det ger mig också möjlighet att berätta något.

Sedan har det forsatt. 1987 hade jag min första utställning med ett trettiotal skålar hos Konstförmedlarna i Stockholm. Sedan blev det skålar i järn och gjuten brons och flera utställningar. Jag fick möjlighet att pröva att göra meterstora skålar med Nola industrier som uppdragsgivare. Det har hittills blivit fem planteringskärl.

Sedan ett par år har jag prövat att använda skålformerna i olika skala. Det har resulterat i en smyckeutställning på Nutida Svenskt Silver år 2004 och parallellt med ett pågående arbete med att förstora skålarna och använda dem som tak till paviljonger. Jag har för närvarande åtta modeller som, under sommaren 2005 visades på Millesgården.

Här presenterar jag nu delar av resultatet.

Medverkande fotografer  
Jan Ostwald
Sune Sundahl
Ulf Lorenson
Fredrik v. Matern
Johan Runow
Staffan Löwstedt