f o r m g i v a r e    J  a  n     O  s  t  w  a  l  d
cv · bilder
corpus/skulptur
 
smycken 
 
paviljonger 
 
livets träd och livets flod
Jan Ostwald

Silversmed Jan Ostwald
Född i Stockholm 1931

Gamla Lundagatan 10
118 23 Stockholm
tel: 076-393 98 43

» Pressklipp

1952   Gesällprov i Silversmide hos Erik Fleming, Borgila, Stockholm.
     
1958   Examen på Konstfackskolan, därefter anställd som designer hos Rune Monö och arkitekt Carl-Axel Acking, Stockholm.
     
1961   Börjar samarbeta med professor Sigurd Persson, Stockholm, som designer och silersmed.
     
1975   Börjar arbeta som lärare vid Nyckelviksskolan, Lidingö.
     
1987   Separatutställning "I bara mässingen", hos Konstförmedlarna, Stockholm.
     
1988   Separatutställning "I bara mässingen", på Dalarnas Museum, Falun.
     
1989   Separatutställning "I bara mässingen", på Form/Design Center, Malmö.
     
1990   Utställning "Mässing och objekt" tillsammans med Kajsa af Petersens, Sandvikens Konsthall.
     
1991   Utställning "mässing och textil" tillsammans med Kajsa af Petersens hos Vanja Brunzell, Österby Bruk.
     
1992   Separatutställning hos Konstförmedlarna, Stockholm.
     
1993   utställning metall, textil tillsammans med Eva Rodenius på Gotlands Konstmuseum.
Separatutställning på galleri Rista, Umeå.
     
1994   Separatutställning på Konsthantverkarna, Stockholm.
     
1998   Separatutställning på Nutida Svenskt Silver, Stockholm
     
1999   Separatutställning på Konstens Hus, Luleå.
     
2000   Utställning tillsammans med Unn Magnusen Bergmark, Tomarp Kungsgård, Kvidinge.
     
2002   Separatutställning "mässing och brons" på Nutida Svenskt Silver, Stockholm.
     
2004   Smyckeutställning "olika likheter" tillsammans med HeléneSöderberg på Nutida Svenskt Silver, Stockholm.
     
2005   Utställning "Gränstrakter - Konst och Design" på Millesgården, Lidingö.
     
2006   Separatutställning på Form/Design Center, Malmö.

Dessutom ett antal samlingsutställningar.

Arbetsstipendium, Sveriges Bildkonstnärsfond, 1985,1988, 1991, 1993.

Medlem i Nutida Svenskt Silver.

Representerad på Nationalmuseum, Statens konstråd, Fastighetsrotelns, Skolrotelns och Socialrotelns konstnämnder, Stockholm, Sveriges riksdag, Sveriges Allmänna Konstförening, Sv. Handelsbanken, mfl.