Separatutställningar
Bilder från separatutställningar genom åren fram till idag, hos bl.a. Konstförmedlarna, Stockholm. Konsthanverkarna, Stockholm. Nutida Svenskt Silver, Stockholm. Tomarps kungsgård, Kvidinge. Form Design Center, Malmö.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
f o r m g i v a r e    J  a  n     O  s  t  w  a  l  d
cv · bilder
corpus/skulptur
 
smycken 
 
paviljonger 
 
livets träd och livets flod